Trên đời này, người phụ nữ mà ta mang ơn huệ chính là Mẹ.

Người đàn ông cần khắc cốt ghi tâm chính là Cha.

Ngẫm sống vô tư

Còn lại thì không ai nợ ai cả, ngay cả chia ly cũng không cần vương nợ để khổ mình, khổ ai.

Đã hứa hẹn thì xin đi đến cùng, không thể đi đến cùng thì âu cũng là định mệnh.

Nếu day dứt hối lỗi vì làm khổ đối phương thì là do mình chưa yêu trọn vẹn, còn day dứt oán trách đối phương làm khổ mình thì là do mình đặt niềm tin quá nhiều.

Và đôi khi mình chỉ còn nợ thêm chính mình, bởi bản thân chưa tự yêu mình sâu sắc.